Email Us
Membership
Dean HO
Honorary President-National University of Singapore
Peter E. LOBIE
Chairman Tsinghua-Berkeley Shenzhen Institute (TBSI)
Xun ZHU
Tongxieyi New Drug Elite Club
Xian Jun LOH
A*STAR, IMRE
Wei LI
Transfong Ventures Pte Ltd
Zibiao LI
A*STAR, IMRE
Wai Leong TAM
A*STAR, GIS
Xinyi SU
A*STAR, IMCB
Xuewen DENG
Biotherapy Institute of Japan, Inc
Sheng YE
Tianjin University
Boon Seng SOH
A*STAR, IMCB
Yun XIA
Nanyang Technological University
Edward Kai-Hua CHOW
National University of Singapore
Hanry YU
National University of Singapore
Gautam SETHI
National University of Singapore
Jessie WANG
Crown Bioscience Inc.
Yuxing CHEN
Huaan Pu Chu Funds
Wei MA
Grains Valley Venture Capital
Yijian LIANG
CSPC Venture Capital
Linping WU
University of Chinese Academy of Sciences
Wai Hon CHOOI
A*STAR, IMCB
Ariel XING
AimingMed
Yijun CHEN
Macera Biotechnology Ltd.
Jian GAO
Hangzhou Healthytide Biotechnology Co., Ltd.
Dechen LIN
University of Southern California
Yang WU
Harbin Institute of Technology (Shenzhen)
Eugene J WANG
Help Therapeutics Co., Ltd.
Alfred SUN
Duke-NUS Medical School
Shaohua MA
Tsinghua Shenzhen International Graduate School
Mingzhu YIN
Chongqing University Three Gorges Hospital
Chris ZHANG
Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health, Chinese Academy of Sciences
Arindam BANERJEE
LifeSenz Cancer Research Labs
Keisuke AOSHIMA
Hokkaido University
Wei Peng YONG
National University Hospital(NUH)
Lingzhi WANG
Cancer Science Institute of Singapore, National University of Singapore
Huacui CHEN
Guangzhou First People's Hospital
Bing XIA
Hangzhou Cancer Hospital
Selena XIAO
Bairong Capital
Teresa YANG Binxia
Cargene therapeutics
Other Organoid Research News